#คุณฟ้า นายใหญ่กัซซัน เดินสายทำบุญ สมถะและสนทนาธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 วันพระแรม 15 คำ่เดือน 2 คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา พร้อม น้องกัซซัน เริงโพธิ์ ผู้บริหารสนามกอล์ฟ ในเครือกัซซัน 3 สนาม อ .แม่ทา และ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ขับรถขึ้นเขามากราบท่านพระพัฒน์วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

พร้อมถวายของแห้งและปัจจัยไทยทานวันพระใหญ่มาช่วง18.00น.ร่วมฟังพระสวดปฏิโมกข์เสนาะไพเราะมากๆและร่วมสนทนาธรรมระหว่าง””สมถะและวิปัสสนา”ปลายทางคือสอนให้มีสติ” และเป็นเรื่องของ”ศีล สมาธิ ปัญญา”นำมาซึ่งกุศลผลบุญและความสุขความเจริญเป็นมงคลแห่งชีวิตจริงๆสาธุอนุโมทนาบุญแด่กัลยาณมิตรทุกๆท่านนะคะ

ธนิศา.  (พัช). รายงาน

Related posts