#บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน), คุณวิโรจน์ เจตมะณีรัตน์ และคุณเพ็ชรดา นพวรรณ บริจาคเงินจำนวน 288,620 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน), คุณวิโรจน์ เจตมะณีรัตน์ และคุณเพ็ชรดา นพวรรณ บริจาคเงินจำนวน 288,620 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับปลูกถ่ายตับ ให้แก่หน่วยศัลยศาสตร์ระบบตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts