##สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง นโยบายใหม่ของ กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีนี้

วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ดร.สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน จนท.ผู้จัดทำแผนที่โรงเรียน พร้อมด้วย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2-4 และ ผอ.สพม.36 ร่วมประชุม การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินการประชุมผ่านระบบทางไกล(Video Conference) ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สพฐ. กทม. พร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง และโรงเรียนมัธยมดี สี่มุมเมือง พร้อมมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ เป็นสถานที่ดำเนินการประชุมของจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

#ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1

Related posts