#เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.45 น. นางสุกัญญา
ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค
พร้อมด้วย ผู้ช่วยฯ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ อำเภอเก้าเลี้ยว
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครสวรรค์
ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย คือ
ครอบครัวนางสาวบัวลอย หงส์ทอง อายุ 54 ปี และ
นายจำเนียร ภักดีรัตน์ อายุ 63 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดง
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อ
ช่วงวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ได้รับความเสียหายทั้ง
หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ ทางอำเภอเก้าเลี้ยว
ได้เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2563 ที่ผ่าน และครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัด
นครสวรรค์ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท
เครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมพัดลมตั้งโต๊ะ เพื่อ
เป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเป็นกำลังใจใน
การดำเนินชีวิตต่อไป

Related posts