#สจป1ชม.กรมป่าไม้สร้าง เคลือข่ายไฟป่าแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนชาวอมก๋อย

ตามที่มีการเสนอข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณี ผู้ใช้FB นามพิมรี่พาย เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และนำระบบไฟฟ้าโซล่าเซลเข้าไปติดตั้ง เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้
เรื่องนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ขอเรียนว่าบ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านแยกจากบ้านแม่ฮองเมื่อปี2535 ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย มีราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน โดยหมู่บ้านห่าง จากเชียงใหม่ ประมาณ 240 กม. การเดินทางจากอมก๋อย เข้าพื้นที่ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ หลักคือ ทำนาข้าวไร่หมุนเวียน

ในพื้นที่มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่เกิบ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) สังกัด สนง.กศน.ชม. เป็นผู้ดูแลเด็กๆมีครู 2 คน และ นักเรียน 44 คน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ได้ยืนคำขอใช้ประโยชน์พื้นทีตามม.13/1 แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว การดำเนินการตามที่เป็นข่าวเป็นการดำเนินการในพื้นที่กศน.แม่ฟ้าหลวง
สำหรับการดูแลรักษาป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สจป1ชม กรมป่าไม้ได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างเคลือข่ายป้องกันไฟป่าโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอบต.ในพื้นที่โดยการสนับสนุนของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดำเนินการในท้องที่ ต.นาเกียน ต.แม่ตื่น ต. ยางเปียง จำนวน 1,092 ครัวเรือน ซึ่งอธิบดีกปม. ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้วเมื่อ30 กย.63 สำหรับบ้านแม่เกิบ ม.15 ต.นาเกียน กองทุนอนุรักษ์พลังงานได้จัดสรรงบประมาณให้ปี2564 ซึ่งขณะนี้สจป1ชมและอบต.ในพื้นที่ได้แจ้งให้ประชาชนในเขตบริการได้รับทราบแล้ว

Related posts