#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ต้อนรับปีฉลู (วัว) เชิญชมสมาชิกใหม่ พร้อมประกวดตั้งชื่อ “ลูกวัวแดง” หนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นปีนักษัตร “ฉลู” หรือ “วัว” ด้วยสมาชิกใหม่ “ลูกวัวแดง” หนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย จำนวน 1 ตัว พร้อมเชิญชวนร่วมประกวดตั้งชื่อ ลุ้นรับรางวัลจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารพัฒนาพิงนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปี “ฉลู” (วัว) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เปิดตัวสมาชิกใหม่ ต้อนรับปีใหม่ “ลูกวัวแดง” (Bos javanicus) เพศผู้ จำนวน 1 ตัว เกิดวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เกิดจาก “พ่อลัน” และ “แม่ลิ้นจี่ ขณะนี้ลูกวัวน้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติจากแม่ลิ้นจี่ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ ในส่วนจัดแสดงซาวันน่า ซาฟารี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความน่ารักของลูกวัวแดงได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. นอกจากนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขอเชิญชวนร่วมประกวดตั้งชื่อให้ “ลูกวัวแดง” ลุ้นรับรางวัลกระเป๋ามูลสัตว์ และหน้ากากอนามัยสุด Exclusive จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสามารถร่วมตั้งชื่อได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 19 มกราคม 2564 และประกาศผลวันที่ 20 มกราคม 2564
มนู พุทธิมูล

Related posts