#ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์บัญชาการ ป้องกันแก้ไขไฟป่า

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ใหม่ พร้อมด้วย นานรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าฯ คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ และสภาลมหายใจ

ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กฯอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ตั้งเป้าลดการเกิดจุดความร้อน เน้นย้ำขอให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบูรณาการการแก้ไขและลดความรุนแรงของปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาวต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts