“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

9 มกราคม 2564 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

***************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แนะผู้ที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดเชียงใหม่ ต้องแสดงเอกสารความจำเป็น และปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 4 หมื่นบาท

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด และผู้ที่เดินทางมากจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ และต้องติดตั้งพร้อมใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในส่วนของพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ทั้งสองกรณีจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 อย่างเคร่งครัด
                                                                                                         **********************************
จังหวัดเชียงใหม่แถลงสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย มีประวัติการเดินทางเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือแชร์ข่าวปลอม ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลการปล่อยข่าวปลอมเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
(8 ม.ค. 64) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์โควิค-19 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ทรงยศ คำชัย กล่าวถึง กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่ม จำนวน 2 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 58 ของจังหวัดเชียงใหม่ หญิงไทย อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อาชีพเป็นพนักงานของรัฐ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 55, 56 ของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมีอาการไข้ ไอเล็กน้อยจมูกไม่ได้กลิ่น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 รับรักษาตัวห้องแยกความดันลบ โรงพยาบาลสันทราย ส่วนผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 59 ของจังหวัดเชียงใหม่ ชายไทย อายุ 42 ปี ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีประวัติเดินทางไปยังสถานบันเทิงที่พบการระบาด ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีอาการใดๆ รับรักษาที่ห้องแยกความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งผู้ติดเชื้อทุกรายยังคงมีการเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้ ที่ที่ประวัติเดินทางไปร้านวอร์มอัพ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563
                                                                                                                *************************
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผย พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทันที จำนวน 300 เตียง หากเกิดการระบาดหนักในพื้นที่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้เตรียมพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย เป็นจำนวน 300 เตียง กรณีเกิดการระบาดหนักในพื้นที่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยในระลอกที่ 1
                                                                                                         ***************************
เชียงใหม่ – แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ยืนยันไม่พบบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ติดเชื้อCOVID-19 ผลตรวจเป็นลบทั้ง 9 ราย
                                                                                                            ********************************
                                                                                                                        *************************
เชียงราย – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดประชุมกำลังพลเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคมและการเมืองในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการ กอ.รมน.จว.ชร. เป็นประธานการประชุมกำลังพลที่บรรจุและปฏิบัติงานใน กอ.รมน.จว.ชร. เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคมและการเมืองในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
                                                                                                               **************************

************************

******************************

***********************

**************************

*******************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว –  ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่,-สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 , แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.

Related posts