#ผู้แทนพระองค์ นำแจกันดอกไม้ มอบผู้ว่าเชียงใหม่

ที่ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภา จุฑาภรณ์ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ นำแจกันดอกไม้ และ ส.ค.ส ปี 2564 ประทานแก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ โดย ส.ค.ส เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพระ นามาภิไธยย่อ ข้อความว่า สุขสันต์วันปีใหม่ 2564 ขอจงมีความสุขความเจริญ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts