#โครงการชาวนาน้อยตำบลสันผีเสื้อ นำผลผลิตช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้วยโอกาส

ทางคณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อร่วมกับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดยนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการชาวนาน้อย

โดยมีกิจกรรมปลูกข้าว โดยนักเรียน พนักงาน และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ เมื่อปลูกข้าวเสร็จได้ผลผลิตจำนวนหนึ่ง จึงได้นำผลผลิต ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

Related posts