#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564 คุณดุสิต และคุณอัจฉรา ธรรมมารักษ์ ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts