#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564 คุณพงษ์ศักดิ์ และคุณสุวิมล ลักษณ์ธนากุล พร้อมครอบครัว ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 7 มกราคมคม 2564 ณ บริษัท เชียงใหม่ธนากุุล จำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts