#รองรัฐพลประชุม สรุปผลการปฏิบัติ ลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา

อัตราการเกิดอุบัติเหตุแต่ละปีทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ทางรองรัฐพล ได้กำชับให้แต่ละอำเภอ หาข้อมูลและวิเคราะห์ของสถิติเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts