#พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ผู้ว่า เป็นตัวแทนพระองค์

ที่แดนความพร้อมก่อนปล่อย ทัณฑสถานหญิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์

มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 131 คน ในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง ทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่รุ่นที่ 1(2/1) โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการจัดฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษเพื่อพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts