##สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบของขวัญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พร้อมร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเพื่อดำเนินในด้านการศึกษาในพื้นที่ ในเรื่องการรับนักเรียน การดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษา การป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนและการพัฒนานักเรียนด้านกีฬา สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมหน่วยงานด้านการศึกษา เช่น สพป.เชียงราย เขต 1-4 สพม.36 สำนักการศึกษา ทน.เชียงราย ฯลฯ และประสานงานการประชุมโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
#ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1

Related posts