“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

*****************************

****************************

จังหวัดเชียงใหม่แถลงสั่งปิดสถานบริการ 14 วัน มีผลตั้งแต่ 6 มกราคม 2564 ขณะที่พบผู้ป่วยยืนยันรายที่ 51 ที่มีความเชื่อมโยงกับรายที่ 50

วันที่ 5 ม.ค. 64 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อรายที่ 51 ของจังหวัดเชียงใหม่

******************************

************************

***************************

**************************

*************************************

เชียงใหม่ – อธิบดีกรมพลศึกษา ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา แจ้งผ่านนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกาย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” จึงได้หารือร่วมกันและมีความเห็นตรงกันว่า จะเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ที่ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เพื่อปฎิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
                                                                                       **************************
เชียงใหม่ – รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เข้ารับฟังและหารือเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ “พาณิชย์ลดกระหน่ำข้ามปี New Year Grand Sale 2021”
(5 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการ “พาณิชย์ลดกระหน่ำข้ามปี New Year Grand Sale 2021” สนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการบรรเทาค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของประชาชน และเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวมเวลา 45 วัน ในรูปแบบของการลดราคาสินค้าบริโภค-อุปโภค สูงสุด 85% ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง และร้านค้าธงฟ้าทั่วประเทศ และนับเป็นครั้งแรกที่มีการลดราคาสูงสุดถึง 85%
                                                                                        ************************
เชียงใหม่ – สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมแผนบริหารจัดน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง ปี 2564 เนื่องจากแหล่งน้ำต้นทุนหลักมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง
(5 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการเชียงใหม่ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหัวดเชียงใหม่ถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี2563-2564 ของสำนักงานชลประทานที่ 1 ว่า ในปี 2564 นี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีอ่างเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล มีปริมาณน้ำสะสม 144 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำสะสมจำนวน 109 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 13 อ่าง มีปริมาณน้ำสะสมรวม 40 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีปริมาณน้ำสะสมรวม 46 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำสะสมสำหรับการบริหารจัดการน้ำจำนวน 337 ล้านลูกบาศก์เมตร
                                                                                                   *********************
จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พบมีผู้เสียชีวิตลดลง ในขณะที่จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ และผู้บาดเจ็บสูงสุดของประเทศ เตรียมถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อปรับแนวทางและมาตรการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
(5 ม.ค. 64) ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งได้กำหนดช่วง 7 วันอันตรายไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 พบว่า เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 115 ครั้ง เพิ่มมากกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น 117 คน เท่ากับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี และผู้เสียชีวิต 11 ราย น้อยกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 2 ราย ทำให้ในภาพรวมของประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้บาดเจ็บสูงที่สุด ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงราย
                                                                              *************************

พ่อเมืองเวียงพิงค์ เข้มตรวจการระบาดเชื้อร้าย โควิด 19

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

*************************

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 

******************************

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน  นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  ออกประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ตระหนักรู้ แก่พี่น้องประชาชนในการป้องกัน และรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

**************************

 จังหวัดแพร่ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สรุป 7 วันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยสรุปผลการปฏิบัติการ 7 วันเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุ สะสมรวม 47 ครั้ง บาดเจ็บสะสม 48 คน เป็นชาย 41 คน หญิง 7 คน และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นชายทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปี 2563 การเกิดอุบัติเหตุลดลง จำนวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.07 มีผู้บาดเจ็บลดลง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 และมีผู้เสียชีวิตลดลง จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 20

************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว –  ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่,-สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 , แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.

Related posts