#แสดงความขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.ด้วยดีตลอดมา

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. สวัสดีปีใหม่ 2564 คุณปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม และแสดงความขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.ด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts