#กองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดป้ายศูนย์วิทย บริการดารารัศมีและทอดผ้าป่า

ที่บริเวณหน้าศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก ชาญชัย ตั้งประเสริฐ เป็นตัวแทน นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายศูนย์วิทยบริการดารารัศมี และร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ธิการเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้กองบิน 41 ได้ร่วมสมทบทำบุญจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจำศูนยวิทยบริการดารารัศมีด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts