#ผู้บังคับการกองบิน 41เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2564

กองบิน41จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41 ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าช่องทางถนนสมโภชเชียงใหม่ 720 ปี(ช่องทางตลาดต้นพยอม)
ทั้งนี้ กองบิน 41 ได้ทำการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยทางถนน และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางเข้า-ออกกองบิน 41 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออก เป็นจำนวนมาก โดยจัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน เตียงสนามพร้อมเครื่องนอน ช่างซ่อมพาหนะและอุปกรณ์ตรวจสภาพยานยนต์เบื้องต้น รวมถึงให้บริการกาแฟและน้ำดื่มจัดบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่เหนื่อยล้าจากการขับขี่ยานพาหนะ หรือท่องเที่ยวได้แวะผ่อนคลายอิริยาบถก่อนการเดินทางต่อไป
มนู พุทธิมูล

Related posts