#ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts