#พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ ผู้แทนคุณปทุมทิพย์ ว่องพยาบาล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ ผู้แทนคุณปทุมทิพย์ ว่องพยาบาล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนอายุรศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์อาวุโสภาควิชาอายุรศาสตร์ และ รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts