“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

ปีใหม่นี้ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับนะคะ

*****************************

เชียงใหม่ – “สาสุข เชียงใหม่ ห่วงใยประชาชน ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ประจำปี 2564”

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพานิชย์จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และนายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา แถลงข่าวการตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต สาขาพรอมเมนาดา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานเทศบาล สำนักงานพานิชย์จังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค (สคบ.) ตรวจสอบกระเช้าของขวัญ และชุดของขวัญปีใหม่ ตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร่วมถึงร้านจำหน่ายของฝาก ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

************************************

เชียงใหม่   กระทรวงพลังงานลงพื้นที่ชมผลสำเร็จเศรษฐกิจชุมชนลดใช้พลังงานและเพิ่มรายได้

นายชำนาญ  กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพลังงานและสื่อมวลชนเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกระบวนการผลิต ช่วยลดการใช้พลังงาน และ ที่บ้านแม่กะ อำเภอแม่แตง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรไร่แฝกใหม่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

******************************

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ผศ.พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลง ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารสุจิณโณ และลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ,โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

****************************

ลำพูน  – สั่งการด่วนให้นายอำเภอในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเชิงรุกในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนว่า พื้นที่ใดมีแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สั่งการด่วนให้นายอำเภอในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเชิงรุกในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนว่า พื้นที่ใดมีแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ใดมีคนไทยที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดสมุทรสาคร หรือพื้นที่ใดมีแรงงานต่างด้าว หรือ คนไทยที่สัมผัสกับบุคคลที่เดินทางมาจากสมุทรสาคร นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 หากมีกรณีดังกล่าวให้จัดทำบัญชีรายชื่อ และแจ้งประสานงานให้หน่วยงานสาธารณสุขเข้าดำเนินการตามความรับผิดชอบ พร้อมรายงานให้จังหวัดลำพูน ทราบภายในเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

*******************************

แพร่ – ขอความร่วมมือชาวแพร่ร่วมกันเฝ้าระวังโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในช่วงนี้ โดยย้ำทุกคน ” ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก “

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ขอความร่วมมือชาวแพร่ร่วมกันเฝ้าระวังโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในช่วงนี้ โดยย้ำทุกคน ” ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก “ และแนะนำให้ทุกคนป้องกันตนเองและคนภายในครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก พร้อมติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

******************************

แม่ฮ่องสอน -เปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2564

(22 ธ.ค. 63) เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2564 เป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ และให้ความรู้เรื่องสุขภาพดีไม่มีขาย ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี การลดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้มีกิจกรรมร่วมกันและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนและเสนอแนะความต้องการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

*****************************

รองพ่อเมืองเวียงพิงค์ สนับสนุนทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ และภาคีเครือข่ายภายใต้กองทุน We Love Chiangmai เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

*************************

หญิงเก่งนักประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประสานงานข่าวจากภาครัฐและเอกชน นำเสนอสื่อมวลชนทุกแง่มุม สู่สาธารณชน อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สมเป็นกระบอกเสียงภาครัฐ

นางสาวชนิสา  ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

****************************

สนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการการท่องเที่ยวฯ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

*******************************

*****************************

*****************************

******************************

***************************

********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว –  ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่,-สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 , แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.

 

Related posts