#พิธีบวงสรวงศาลเจ้าที่ และทำบุญวันครบรอบ 23 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าที่ และทำบุญวันครบรอบ 23 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานรำลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ของการสถาปนาโรงเรียน เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการ บุคลากรและนักเรียน ไหว้ศาลเจ้าที่ ที่หอพัก บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการ บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีบวงสรวงไหว้ศาลเเจ้าที่ ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และเวลา 10.00 น. พิธืทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี

 

Related posts