#พิธีเปิดป้ายอาคารพัฒนาการกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จ่าสิบเอกอรัญ บุญลือ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พร้อมด้วยบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารพัฒนาการกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วันครบรอบ 23 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

Related posts