#สโมสรไลออนส์สี่แควส่งตัวแทนสมาชิกร่วมงานพิธีเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม2563เวลา 8.15 น. ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สโมสรไลออนส์สี่แควส่งตัวแทนสมาชิกร่วมงานพิธีเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระองค์ท่าน ตัวแทนสมาชิกประกอบด้วย ไลออนดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล นายกสโมสรฯ ไลออนดวงสมร สุรเดชพัฒนา ไลออน ณิชนันทน์ ฤทธคง เลขาธิการสโมสร

Related posts