#คุณชัยรัตน์ ภู่นพมาศ บริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท สมทบทุน ราชสมาทร เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณชัยรัตน์ ภู่นพมาศ บริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท สมทบทุน ราชสมาทร เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts