#คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรม Ex-M.B.A. CMU บริจาคเงินจำนวน 170,000 บาท จากการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรม Ex-M.B.A. CMU บริจาคเงินจำนวน 170,000 บาท จากการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย  ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณสุรีพร พรหมแพทย์ หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts