#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบใบประกาศเกียรติคุณ แสดงความยินดีแด่ นศพ.กนกพงศ์ สุภาราญ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช.ชั้นปีที่ 6

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบใบประกาศเกียรติคุณ แสดงความยินดีแด่ นศพ.กนกพงศ์ สุภาราญ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช.ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts