อำเภอท่าตะโก จว.นครสวรรค์ จัดยอ่งใหญ่พิธีสมโภชหลวงพ่อศิลา เนื้อหินทรายเขียว 2. พี่น้องปางนาคปรก อายุกว่า 2.พันปี

อำเภอท่าตะโก จว.นครสวรรค์ จัดยอ่งใหญ่พิธีสมโภชหลวงพ่อศิลา เนื้อหินทรายเขียว 2. พี่น้องปางนาคปรก อายุกว่า 2.พันปี ผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงาน


วันที่ 8. ธันวาคม 2563. อำเภอท่าตะโกจว.นครสวรรค์ โดยนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นอภ.ท่าตะโก. พร้อมวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าตะโก นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโกและสมาชิกเทศบาลตำบลท่าตะโกเจ้าหน้าที คหบดีในตลาดท่าตะโก. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ ไชยฮะนิจ รองผกก.ป.สภ.ท่าตะโก ดร.บัญชา เดชเจริญศิริกุล ประธานกำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน นายก.อบต.ทุกตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอท่าตะโก จัดพิธีสมโภชหลวงพ่อศิลา 8 ธันวาคม. ประจำปี 2563.

นายสิริรัฐ ชุปอุปการ ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน. พีธีเริ่มจากมีพรหมมาบวงสรวงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีแห่หลวงพ่อศิลาจำลองรอบตลาดเทศบาลตำบลท่าตะโก. มีวงโยธวาธิตจากโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมนำขบวน มีกลุมแม่บ้านนางรำ จากทกตำบล กลุมนางรำจากเทศบาลตากฟ้า นางรำจากเทศบาลตาคลี. นางฟ้านางรำจากตำบลดอนคารำตามขบวนแห่จากศูนย์ท่ารถท่าตะโก รอบตลาดท่าตะโกไปสิ้นสุดหน้าวิหารหลวงพ่อศิลา งานสมโภชหลวงพ่อศิลาปางนาคปรก เนื้อหินทรายเขียว อายุกว่า 2.000. ปี. ทุกปีในวันที่ 8. ธันวาคา ของทุกปี ในปีนี้คหบดีมาร่วมงานหลายท่าน. นายมานพ ศรีผึ้ง สส. ของท่าตะโก ดร.บัญชา เดชเจริญศิริกุล นายสุธรรม กิตติเฉลา นายวรวุฒิ ล้อพูนศรี ผอ.ชูชาติ โพธิ์เพชร ผอ.สุภาพร อนุตรพงษ์ กำนันสุภาพร วงษ์สุวรรณ์ พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ ไชยฮะนิจ รองผกก.ป. พ.ต.ท.ดนัย ถนอมนิ่ม สวป. นายชัยชนะ เจริญชัยชนม์ นายก.อบต.ท่าตะโก นางวะไล นุ่มมีศรี รองนายก.เทศบาล และกำนันทุกตำบล. นายก.อบต.ทุกตำบลในอำเภอท่าตะโกครูนพรัตน์. โพธิ์คำ ครูนิดา. วนิชไพบูลย์ ครูณัฐวุฒิ ยอดหมวก และอีกหลายท่าน. ปีนี้นางรำจากทุกตำบลแต่งกายสวยงามมารำถวายหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอท่าตะโกที่วิหารหลวงพ่อศิลา. กว่า 300. นางรำ

เสร็จพิธีจากหน้าวิหารหลวงพ่อศิลาแล้ว คณะผู้ดำเนินงานได้เชิญท่านสิริรัฐ ชุบอุปการ ผวจ.นครสวรรค์. ไปรับกล่าวรายงานจากนายวรวุฒิ ล้อพูลศรี คหบดีท่าตะโกพร้อมลั่นฆ้องเปิดงาน มีการแสดงของนางรำ รำวงย้อนยุค ชุมตลาดซุ้มอาหาร. ข้างที่จัดงานสมโภชหลวงพ่อศิลาซึ่งทางเทศบาลจัดงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาดอร่อย. ปีนี้จัดยิ่งใหญ่คาดว่าปีต่อไปจัดยิ่งใหญ่กว่าปีนี้แน่นอน

Related posts