#ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราช สักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 10.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โถงแรกรับ สวนสัตว์เชียงใหม่
หลังจากเสร็จพิธี ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้นำพนักงานฯ ร่วมปลูกต้นไม้ ภายในบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในวันนี้ เป็นวันดินโลกอีกด้วย

Related posts