#กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด คูคลอง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดถวายพระราชกุศล

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ บึงกระดิ่ง หมู่ 7 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ นายวิจิตรศิลป์ บุญมาก และนายกาญจนวัฒน์ วงษ์มี หัวหน้างานสภานักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะนักเรียนจิตอาสา

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด คูคลอง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบตศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยในพิธีมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

Related posts