#คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในโอกาสที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในโอกาสที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 3 การรับรองกระบวนการคุณภาพในครั้งนี้ เป็นการประเมินการพัฒนาของระบบการดูแลผู้ป่วย และระบบสำคัญในองค์กร ให้มีผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts