“กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เตรียมรับ 30 สาวงาม ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย

คุณพรหมพร (ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา ผู้อำนวยการ สนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท. อ. แม่ทา จ. ลำพูน พร้อมด้วยผู้บริหาร  กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ประชุมเตรียมความพร้อม ในการรับ 30 สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี 2563

จากที่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563  นำผู้เข้าประกวด 30 สาวงาม ทำกิจกรรมที่ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-11.00 น.
– ขบวนรถไฟของคณะนางสาวไทย 2563 เทียบจอด ณ “สะพานขาวทาชมภู”
อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน สะพานประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่2 อายุกว่า 100 ปีและการ ต้อนรับคณะสาวงามจาก “กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท”


วันที่ 5 ธันวาคม 2563  เวลา7.30-10.00 น.
ทํากิจกรรมของ Gassan Khuntan Golf & Resort

โดยทาง “กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท” พร้อมอย่างยิ่งในการต้อนรับ 30 สาวงามที่ประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามทางธรรมชาติ ที่โอบอ้อมไปด้วยป่าเขา ลำเนาไพร เชิญชวนสัมผัส สิวตเซอร์แลนด์ เมืองไทย

ธนิศา. (พัช).    รายงาน

Related posts