# “คุณฟ้า”นายใหญ่ขุนตาน กอล์ฟแอนด์ รีสอร์ท พร้อมรับ 30 สาวงาม ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย

คุณพรหมพร (ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา ผู้อำนวยการ สนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท. อ. แม่ทา จ. ลำพูน เปิดเผยว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563  นำผู้เข้าประกวด 30 สาวงาม ทำกิจกรรมที่ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2563 ดังนี้
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-11.00 น.
– ขบวนรถไฟของคณะนางสาวไทย 2563 เทียบจอด ณ “สะพานขาวทาชมภู”
อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน สะพานประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่2 อายุกว่า 100 ปีและการ ต้อนรับคณะสาวงามจาก “กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท”

วันที่ 5 ธันวาคม 2563  เวลา7.30-10.00 น.
ทํากิจกรรมของ Gassan Khuntan Golf & Resort
โดยทาง “กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท” พร้อมอย่างยิ่งในการต้อนรับ 30 สาวงามที่ประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามทางธรรมชาติ ที่โอบอ้อมไปด้วยป่าเขา ลำเนาไพร เชิญชวนสัมผัส สิวตเซอร์แลนด์ เมืองไทย มี่ใครได้ไปแล้วจะหลงไหล

ธนิศา. (พัช).    รายงาน

Related posts