#บริจาคเงินจำนวน 212,999 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณพรหมา คุณเกศโรบล อัศรานุรักษ์ พร้อมครอบครัวและญาติมิตร บริจาคเงินจำนวน 212,999 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

รับมอบ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts