#โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปฏิบัติการสอน 2)

วันนี้เวลา 09.00 น.ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปฏิบัติการสอน 2) ณ ห้องประชุมเอราวัณ 1

Related posts