#ลูกหลาน คุณณรงค์ วงศ์วรรณ มอบเงินบริจาคจากพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณณรงค์ วงศ์วรรณ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จำนวน 3,658,053 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ลูกหลาน คุณณรงค์ วงศ์วรรณ มอบเงินบริจาคจากพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณณรงค์ วงศ์วรรณ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จำนวน 3,658,053 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related posts