#กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา

กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา เลือกเบอร์ 3 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เป็นนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ ครบทีมทั้งหมด 36 เขต เบอร์ 3 ทุกเขต

ทำงานเป็นทีม ทำงานเป็นระบบ ทำงานได้กับทุกฝ่าย ทำแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะใช้ภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวนครสวรรค์

ชาติชาย เกียรติพิริยะ.   รายงาน

Related posts