#กองกำลังผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 3,352,000 เม็ด ในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง ปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดโดยต่อเนื่อง

โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้ปรากฏข่าวสารว่า จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทยในพื้นที่ อำเภอแม่จัน และ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศต่อไป ดังนั้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ กองบังคับการควบคุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดกำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อมาเมื่อเวลา 13.00 น. ในขณะทำการลาดตระเวนตรวจพบรอยรถยนต์เข้าไปในป่าลักษณะผิดสังเกต บริเวณ บ้านผาจี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงได้เข้าตรวจสอบพบกระสอบต้องสงสัยวางอยู่บริเวณชายป่า จำนวน 23 กระสอบ จากการตรวจสอบพบว่าภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมทั้งสิ้น 3,352,000 เม็ด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผล และตรวจสอบวัตถุพยาน เพิ่มเติม


จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วย ในพื้นที่ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง ต่อไป มนู พุทธิมูล.   รายงาน

Related posts