#ประชุมศิษย์เก่าราชภัฎนครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎ จัดประชุมชี้แจงรายรับ รายจ่าย เตรียมทำของแจกรุ่นน้องรับปริญญา

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 30 ตุลารมนี้ ที่ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 ม.ราชภัฎนครสวรรค์ นายปิยะขาริ อ้นสุวรรณ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีวาระที่สำคัญประกอยด้วย การจัดงานคารวะบูรพาจารย์ การจัดทำงบดุลและชำระภาษีรายได้ของสมาคม สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รายงานเงินคงเหลือ พิธีมิยเงินทุนการศึกษาจากงานเดิน-วิ่งการกุศล การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรื่อง การจัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษา ม.ราชภัฎนครสวรรค์ ในที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการรับเรื่องไปดำเนินการ ซึ่งจะมีนักศึกษาที่จะรับำระราชทานปริญญา จำนวน 2,696 คน

สำหรับยอดสรุปสถานะทางการเงินสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฎนครสวรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
1.รายรับ 26,000.00 บาท
2.รายจ่ายทั้งสิ้น 115,122.00 บาท
3.เงินคงเหลือยกไป 2,956,607.33 บาท
สรุปรวมสมาคมมีเงินทั้งสิ้น 2,956,607.33 บาท

ชาติชาย เกียรติพิริยะ.  รายงาน
/////

Related posts