#ผบ.กองบิน41เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนยศที่สูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน 41เสนาธิการกองบิน41 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41
ในการนี้ มีผู้ได้รับการเลื่อนฐานะจากนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 16 คน โดยเลื่อนยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี จำนวน 15 คน และเลื่อนยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรีหญิง จำนวน 1 คน

มนู พุทธิมูล.   รายงาน

Related posts