นครสวรรค์ /// “นายกไพลิน” จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็นประธานจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี2560   ณ วัดเขาไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ วันที่13 เมษายน 2560

 

โดยมี ร.ต.ต..วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ / ประธานสภาเทศบาลฯ/สมาชิกสภาเทศบาลฯ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน/และผู้สูงอายุ ร่วมงานประเพณี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ให้เกียรติร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์

วันสงกรานต์เป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพันที่มีกันในครอบครัวเป็นวันทำบุญสร้างกุศลและประกอบพิธีทางศาสนาวันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย วันแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับ เป็นวันครอบครัววันรวมญาติและวันผู้สูงอายุ

ในสมัยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันนี้ทางเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักได้จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อปู่ ย่า ตา ยายผู้มีบุพระคุณซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามลูกหลานได้แสดงออกถึงความรักความผูกพันที่มีต่อบุพการีและได้รับพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

การจัดงานในวันนี้ เป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ซึ่งเป็นรากฐานวัฒนธรรมที่แท้จริงของคนไทย

ภาพ/ข่าว           ธนิศา      pat

Related posts