#บริษัท แบรนด์ยัง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณเอกภพ ช่างแก้ว CEO และ Brand Artist บริษัท แบรนด์ยัง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

รับมอบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts