“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

พ่อเมืองเวียงพิงค์ เข้มมาตราการรักษาความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง  กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกำชับดูแลการปล่อยโคมไฟ โคมลอย โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

**********************************

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงมาตรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสัมปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ
นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยกับสื่อมวลชน ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว มันสัมปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังดำเนินมาตรการคู่ขนานไปด้วยกัน เพื่อพยุงราคาผลผลิตไม่ให้ตกต่ำจนเกินไป
                                                                                             ********************************

ลำพูน เตรียมจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ลำพูน เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย และเพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

 ที่ห้องประชุมจามเทวี นายวรยุทธเนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่เอกชนใกล้เคียงกับ หจก.เม่งฮวดเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่สารป่าแดด ถนนสายลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย และเพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด จังหวัดลำพูน รวมทั้งเพื่อเป็นงานรื่นเริงประจำปีของประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ส่งเสริม ซึ่งการจัดงานเป็นการดำเนินงานในลักษณะรูปแบบใหม่ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

********************************

เชียงราย – เริ่มต้นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเริ่มต้นการดำเนินงานของศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลระดับจังหวัด เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี คณะกรรมการและที่ปรึกษาและวิทยากรจิตอาสาเข้าร่วมหารือด้วยความพร้อมเพรียง พร้อมรับทราบรายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานห้วงแรกของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และเรือนจำกลางเชียงราย
                                                                                                ******************************
ลำปาง –  ออกตรวจสอบร้านค้าจำหน่าย ประทัด ดอกไม้เพลิง ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเขตอำเภอเมืองลำปาง จำนวน 5 ร้าน โดยให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2556) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เรื่องให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
                                                                                            *********************************
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ หัวใจประชาชน ลงพื้นที่ดูแลความทุกข์สุข พี่น้องประชาชน ติดตามงานพัฒนาของภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เข้มมาตราการป้องกันโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านทุกท้องถิ่น

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

**************************************

ข่าวข้น คนเข้ม ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เกาะติดทุกสถานการณ์ “ผมชื่อไท” หนุ่มใหญ่ หัวใจเกินร้อย ความเดือดร้อนของประชาชน คือหน้าที่ของสื่อมวลชน ครับผม

นายธัชชัย โกมลรัตน์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่
                                                                                             *********************************
สมเป็นผู้นำหน่วยงานสื่อสารของรัฐ นำหน้าลงทุกพื้นที่ นำความจริงปรากฎสู่สาธารณชน อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ยอดเลยครับ

นายทรงวิทย์  ดิษฐวุฒิ  ผจก.ศูนย์วิทยุภาคเหนือตอนบน  รักษาการ.นายสถานีวิทยุ  อสมท. เชียงใหม่

*******************************

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนบน)

*******************************

นายใหญ่กัซซัน “คุณฟ้า” นักบุญตัวจริงเสียงจริง  ช่วงเทศกาลทอดกฐิน ตระเวณเดินสายทำบุญส่งเสริมพระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง ผลบุญหนุนส่ง ธุรกิจในเครือสนามกอล์ฟกัซซัน ทั้ง 3 สนาม จึงล้นหลามไปด้วยนักออกรอบ สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับเมืองล้านนา

คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตผู้บริหารในเครือ กัซซัน  กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท

 

***************************

**********************************

********************************

***************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว –  ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่,-สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต3 , แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.

 

 

Related posts