#วันรักต้นไม้แห่งชาติ สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ปลูกต้นพยูงจำนวน 30 ต้น

วันพุธที่21ตค.ของทุกปีซึ่งเป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติ สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ปลูกต้นพยูงจำนวน 30 ต้น ต้นประดู่ 100 ต้น ต้นเสลา 100 ต้น

Related posts