#นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ ร่วมอวยพรขึ้นบ้านใหม่ หน. กร. มทบ. 31

นายกิตติคุณ มั่นคงดี นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์และ PM NEWS TV . MD NEWS TV แห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการสมาคม, ,นายรณกฤต วรณันวรกุลเก่ง ช่อง8 ,อุปนายกฯ,นางสาวธนิศา ดีเจริญรุ่งเรือง ผู้บริหารมวลชนออนไลน์นิวส์, นางสาวศสิยา มั่นคงดี ผู้บริหารทีวีออนไลน์ PM-MD news TV พร้อมคณะกรรมบริหารสมาคมฯ

เจ้าร่วมอวยพรงานขึ้นบ้านใหม่ .. ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ  . นครสวรรค์ ที่ บ้านกร่าง . เมือง . พิษณุโลก

พร้อมเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ท่ามกลางบรรยากาศบ้านทรงไทยกลางทุ่งนาอากาศสดใส ธรรมชาติงดงามตา สมเป็นสวรรค์บ้านนา 

ธนิศา. (พัช).   รายงาน

Related posts