#นายกจิตตเกษมณ์ ร่วมพิธียกเสาทีกงเต็งและอัญเชิญตะเกียง 9 ดวง ขึ้นสู่ยอดเส

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมพิธียกเสาทีกงเต็งและอัญเชิญตะเกียง 9 ดวง ขึ้นสู่ยอดเสา ในงาน “เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563

โดยมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ณ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา 16 ตุลาคม 2563

ธนิศา.   (พัช).    รายงาน

Related posts