#การแข่งขันฟุตบอลวันนี้ ” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทย “ในระดับภูมิภาค ประจำวันพฤกัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

การแข่งขันฟุตบอลวันนี้
” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทย “ในระดับภูมิภาค
ประจำวันพฤกัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

รุ่นอายุ 18 ปี
สนาม 1 คู่แรก 13.00 น.
ร.ร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์2
ร.ร. ลาซาลโชติรวี
คู่ที่ 2 เวลา15.00 น.
ร.ร.กีฬาเทศบาลนคร2
ร.ร.ไพศาลีวิทยา

สนาม 2 คู่แรก 13.00 น.
ร.ร.กีฬาเทศบาลนคร 1
ร.ร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์1
คู่ที่ 2 เวลา15.00 น.
ร.ร.ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย B

Related posts