#นักธุรกิจนครสวรรค์-พิจิตรทอดกฐินสามัคคี จ.เลยได้อานิสงส์ถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุรพล ชาญสมร เจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนกวดวิชา “ร่มสักสอนเสริม” จ.นครสวรรค์ ครูวราลักษณ์ ชาญสมร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียรเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4 ) และนางสุวรรณดี จันทร์ทอง นักธุรกิจยูนิซิตี้ จ.พิจิตร พร้อมผู้ใจบุญร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ที่สำนักสงฆ์ศรีมหาโพธิ์ธรรม อ.ภูหลวง จ.เลย

โดยมีผู้ใจบุญถวายเครื่องทำอาหารโรงทาน ชุดสังฑทาน ผ้าไตร ชุดนุ่งห่มแม่ชี จำนวนยอดรวม 39,900 บาท
ซึ่งสำนักแห่งนี้ตั้งอยู่ในป่า เหมาะสำหรับการปฎิบัติธรรม ที้งนี้ยังขาดปัจจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่มาก ได้แก่ ถนนทางเข้าสำนักสงฆ์ โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆ จึงได้รวมกันจัดทอดกฐานครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกคนมา ณ ที่นี้

Related posts