#ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับผู้นำท้องถิ่นบ้านถ้าแกลบ สร้างศาลาพักผู้โดยสารรถประจำทาง บ้านปิงโค้ง อ.เชียงดาว

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในชุมชนบ้านถ้ำแกลบ ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ทำการรื้อถอนศาลาพักผู้โดยสารรถประจำทางหลังเก่า และได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาหลังใหม่ขึ้น โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันกำลังตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อความสวยงาม และสามารถเปิดให้ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ
ศาลาพักผู้โดยสารรถประจำทางบ้านถ้ำแกลบตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 100 ริมถนนโชตนา (เชียงใหม่ – ฝาง) ศาลาหลังเดิมใช้งานมาตั้งแต่ปี 2533 มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ชาวบ้านเกรงว่าจะเกิดอันตรายขณะรอรถโดยสารประจำทาง จึงได้ร่วมกันรื้อถอนศาลาหลังเดิมและสร้างศาลาหลังใหม่จนแล้วเสร็จในที่สุด

มนู พุทธิมูล.  รายงาน

Related posts